AAPEX 2022, STÁNOK Č. A6541

2023-01-03

Spoločnosť Xinyun auto parts (XYB BEARINGS) sa zúčastní na AAPEX 2022

 

- Vypínacie ložiská spojky,

- ložiská napínača rozvodov,

- zostava náboja kolesa,

- Automobilové ložiská.


 

Predchádzajúce:NIE