Môžete vyrobiť ložisko podľa nášho výkresu?

2022-10-17

Áno, môžme.